Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών_Φ251/ 60473 /Α5/21-05-2020

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα Πανελλαδικών ΓΕΛ 2020_Φ251/25089/Α5/27-02-2020

Συνέχεια ανάγνωσης