Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 – Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 Συνημμένη ΚΥΑ  Φ.251/55062/Α5/ΦΕΚ 2368 Β΄/2022

Συνέχεια ανάγνωσης

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.251/51669/Α5/9-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ για το 2022. Συγκεκριμένα: Νομικό πλαίσιο Εξεταστικά Κέντρα Περιφερειακά Όργανα Επιτηρητές Αυτοκόλλητα Αριθμητήρια Βαθμολογικά Κέντρα Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Διακίνηση γραπτών και βαθμολόγηση Δείτε την εγκύκλιο  

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της Εγκυκλίου Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της Εγκύκλιου Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2021 ως προς τις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2ii, iii ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ (8-6-2021)

Συνέχεια ανάγνωσης